Jak začít

 

Pokud vás zajímá investice do vlastního zdroje energie elektřiny či tepla a chcete využít v maximální možné míře obnovitelné zdroje, následující harmonogram vám pomůže pochopit celý proces jak z legislativního, tak časového hlediska.

Obecně platí, že od rozhodnutí o investici do nové technologie až po její dokončení je třeba počítat tři až šest měsíců v případě rekonstrukce či doplnění stávajícího systému ve vašem objektu. V případě novostavby jsme samozřejmě závislí na harmonogramu stavby.

Firma NWT vás celým procesem provede a kompletní administrativa je součástí každé cenové nabídky, kterou našim klientům předkládáme. Preferujeme kompletní dodávku na klíč. V případě novostavby chceme být se zákazníkem od první myšlenky, tedy ještě před samotnou tvorbou projektové dokumentace.

Pomůžeme vám se správně rozhodnout a vy se teprve následně rozhodnete, jestli se vám s námi dobře komunikuje, zda nám důvěřujete a chcete si nás z velké konkurence vybrat za partnera.

KROK 1 – MYŠLENKA

Investor: Stavím či rekonstruuji rodinný dům, kancelářský objekt, skladovací prostory či výrobní halu a chci dlouhodobě snižovat jak náklady na energie, tak závislost na konvenčních zdrojích. Uvažuji o fotovoltaice, tepelném čerpadlu, kogenerační jednotce, větrné elektrárně, akumulaci energie do baterií či kombinaci výše uvedeného. Co vybrat?

NWT: Ano, vaše úvaha je správná. Z dlouhodobého hlediska jsou alternativní zdroje již několik let dobrou investicí. Až na výjimky se sice návratnost bude pohybovat kolem deseti let, ale objekty novostaveb či rekonstrukcí mají přece mnohem delší životnost a staví se na delší časové období. Navíc z dlouhodobého hlediska elektřina i plyn zdražuje. Čím dál více se uvažuje o maximální míře nezávislosti na tradičních dodavatelích energie.

 

KROK 2 – AUDIT

Investor: Čím začít? Vím, jakou budovu chci. Také vím, že za energie a provoz chci platit jen nutné minimum, ale co dál?

NWT: Prvním krokem je výpočet tepelných ztrát a celkové potřeby energie. Kolik teplé vody je nutné? Kdy bude budova převážně v provozu? Jaký způsob vytápění je zvolen? Jak velké budou výkyvy během roku? Bude nutné chlazení? A tak podobně. Na základě těchto hodnot a parametrů je zvolena odpovídající technologie vytápění, chlazení a zdroje elektrické energie.

 

KROK 3 – EKONOMIKA, NÁVRATNOST A CENA

Investor: Předpokládám, že cena technologie bude výrazně vyšší, než v případě běžných konvenčních zdrojů a tradičních řešení.

NWT: Ano, velmi často tak je. Součástí auditu je ale kromě celkové ceny investice také výpočet návratnosti. Fotovoltaika a tepelná čerpadla mají dnes návratnost do 10ti let. Pokud by bylo nutné budovat např. plynovou přípojku, je to ještě méně. U kogeneračních jednotek, kde je teplo využitelné i přes léto, se pak dostáváme často na návratnost mezi 3-4 roky. To je velmi slušné, když uvážíme, že dům nebo sídlo firmy se staví na mnohem delší dobu.

 

KROK 4 – VÝBĚR DODAVATELE, SMLOUVA O DÍLO

Investor: Z mého pohledu nejtěžší část realizace. Jak vybrat firmu, která práce dokončí v termínu, kvalitně a za předem určenou cenu?

NWT: Velmi zajímavé platební podmínky, zajištění financování, dlouholeté zkušenosti a reference, vlastní projekční tým, přidaná hodnota v podobě konzultací před zahájením realizace. Nebudeme pokračovat dál. Drtivá většina našich zákazníků je s námi spokojena a realizují s námi další projekty. To mluví za vše. Každý se však musí přesvědčit sám.

 

KROK 5 – REALIZACE

Investor: Zajistím přístup na staveniště a pak se o nic nechci starat!

NWT: Nevadí, na to jsme zvyklí. Realizace na klíč ostatně preferujeme. V případě komplikací, do kterých se investor během stavby může dostat, se snažíme o maximální flexibilitu. Chceme si s investorem vždy vyjít vstříc. Ostatně, i my někdy něco nestihneme a potřebujeme trošku trpělivosti.

 

KROK 6 – ZPROVOZNĚNÍ, ZAŠKOLENÍ, ADMINISTRATIVA

Investor: Rodinný dům nebo velká stavba –v technologii, legislativě a byrokracii není snadné se vyznat často u malé stavby, natož u velké. Nechci se trápit další měsíce po dokončení.

NWT: Každý projekt je jiný. Máme zkušenosti s malými realizacemi, kde žádná povolení nejsou potřeba i s velkými technologickými celky, kde se vyřizuje kompletní sada povolení až po kolaudaci. Ale ať jde o projekt malý či velký, naše práce nekončí, dokud nejsou vyřešeny všechny „papíry“ a investor není proškolen a s novou technologií spokojen.

 

Aktuální informace z aktuálního dění v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspory energií naleznete v magazínu www.fotovoltaika.cz.