<< na předchozí stránku

Podnikatelé a firmy

Elektřina je pro mne jedním z hlavních výrobních nástrojů, stále hledám možnosti úspory – je fotovoltaika řešením?

Ano, fotovoltaika může v dlouhodobém horizontu pomoci finančnímu rozpočtu firmy. Zvláště to platí u menších firem, kde je roční spotřeba do cca 100 000 kWh. Fotovoltaická elektrárna okamžitě sníží účet za energii (pro potřeby areálu firmy se bude méně energie odebírat ze sítě distributora).

30 kWp je pro mne málo, mám ale více hal a více poboček…

Pokud má vaše firma více poboček, tedy i odběrných míst, není samozřejmě problém na každé odběrné místo vyřídit žádost o rezervaci výkonu a následně postavit i připojit více výroben zároveň. V takém případě je také možnost domluvit množstevní slevu, projekty i technologie jsou v ideálním případě totožné.

Složitější situace nastává, kdy je do jednoho areálu firmy přivedena jedna přípojka elektrické energie. Roli ani nehraje, zda je to to přípojka vysokého či nízkého napětí. Zákon stanovuje, že je možné, aby na jedné budově byla jedna samostatná výrobna a tak záleží na domluvě s místním distributorem, zda schválí na jednu přípojku více výroben. Každá výrobna je pak vedena zvlášť, má vlastní elektroměr zeleného bonusu, je uvedena samostatně na licenci od Energetického regulačního úřadu a má svoji samostatnou smlouvu pro fakturaci zeleného bonusu. V případě, že se vás týká tento případ a uvažujete o větší, než 30 kWp instalaci v rámci jednoho areálu, obraťte se prosím na níže uvedené kontakty v rámci NWT. Společně probereme možnosti a můžeme se pokusit rezervaci vyřídit.

Nejsem napojen na žádného ze tří hlavních distributorů (Pražská energetika, ČEZ, E.On), mým distributorem je místní lokální distribuční soustava (LDS). Je to problém?

Problém to není, pokud je Lokální distribuční soustava vstřícným partnerem. V rámci ČR i SR jsou desítky výroben elektrické energie připojeny do LDS. Každá distribuční soustava má právo rozhodnout, zda bude v rámci svých rozvodů připojovat nové výrobny či nikoli. Manažeři distribučních soustav se rozhodují na základě prokazatelných technických podmínek, které v rámci distribuční soustavy existují.

V případě, že je možné dohodnout připojení do LDS, se přebytky elektrické energie fakturují právě LDS (na základě smlouvy mezi výrobcem a LDS).

NWT má zkušenosti s připojováním do LDS v rámci celé České i Slovenské republiky. V případě potřeby je tedy možné obrátit se na níže uvedené kontakty.

Mám vlastní trafostanici a areál firmy je poměrně rozhlehlý, jak to ovlivní cenu investice? Nebude nutné kopat dlouhou přípojku?

Vlastní trafostanice není problémem. Co se týká přípojky pro výrobnu, tak v případě zapojení do vlastní spotřeby se výrobna připojuje do hlavního rozvaděče v rámci budovy. V drtivé většině případů tedy není třeba kopat novou přípojku a zapojovat výrobnu přímo do trafostanice. Pro výkon 30 kWp dostačují jističe o 3x 50A a k tomu odpovídající přívodní kabeláž, která je přivedena do budovy, na které je výrobna postavena.

V současné době však již v některých případech distributoři požadují řízení střídačů přes signál HDO. V takovém případě je tedy nutné natáhnout od elektroměrového rozvaděče kabeláž pro přenos signálu HDO. V takovém případě je ideální konzultace přímo na místě. Často je možné využít stávající kabelové trasy a stavební zásah je minimální.

Jak je to s orientací a sklonem panelů – střechy mám sedlové, ale otočené na východ a na západ.

Stejně jako u rodinných domů se spotřebou elektrické energie během celého dne, se předpokládá, že se většina energie z fotovoltaické elektrárny spotřebuje přímo v objektu či areálu firmy. Natočení panelů na východ a západ je pak paradoxně výhodnější, než natočení pouze na jih. Elektrárna sice v součtu vyrobí méně elektrické energie (například 900 kWh z jednoho kWp ročně), ale vyrábí dříve ráno a vypíná se později večer. U elektráren, které jsou otočené na východ a západ je tedy nižší roční výroba, ale vlastní spotřeba je výrazně vyšší a tudíž i ekonomika může vyjít lépe.

Obecně platí, že při odklonu elektrárny od jihu 50° na východ nebo západ a sklonu panelů od 10° do 50° se nemá smysl odchylkou zabývat, ztráty jsou v jednotkách procent. Při větším odklonu od jihu nebo sklonu střechy pak lze ztráty velmi dobře spočítat.

Součástí každé kalkulace od NWT je výpočet reálné výroby, který se pak liší od skutečnosti jen v rámci jednotek procent a je tedy spolehlivým základem pro výpočet ekonomiky provozu fotovoltaické elektrárny.

Mám novou halu s plochou střechou a s krytinou v záruce, navíc je střecha odlehčená – není možné do ní vrtat a nosnost je velmi malá…

Co se týká zásahu do střechy, tak samozřejmě záleží na typu krytiny a konstrukci střechy. V současné době je již možné použít speciální odlehčené konstrukce pro ploché střechy, kde je zátěž naprosto minimální. V místech, kde jsou panely umístěny, nepřekročí zatížení 15 až 20 kg na metr čtvereční. Konstrukce je velmi dobře zavětrovaná, celý systém pak funguje jako přítlačný – v případě větru je zajištěno obtékání konstrukce tak, že je tlačena ke střeše. Nehrozí tedy nebezpečí pákového efektu jako u starších typů konstrukce pro ploché střechy, kde jediným řešením byla obrovská zátěž (až 120 kg na metr čtvereční).

Pokud pro vás platí výše uvedený příklad a do střechy nechcete zasahovat a zároveň je požadavek na co nejlehčí systém, obraťte se na níže uvedené kontakty pro odbornou konzultaci.

Jaké povolení nebo dokumenty jsou potřeba k provozu fotovoltaické elektrárny? Není administrativní zátěž příliš velká?

Celý proces, který souvisí s administrativou provozu elektrárny, zajistí NWT v součinnosti s investorem. Investor je proveden a seznámen se administrativními povinnosti a úskalími, které ho v souvislosti s provozem elektrárny čekají. Posledním krokem po dokončení a předání díla je právě kompletní vysvětlení administrativního procesu provozu fotovoltaické elektrárny, včetně vystavení první společné faktury.

Je pro vás i po přečtení výše uvedeného fotovoltaika zajímavou investicí pro vaši firmu či výrobní podnik?

Pokud ano, doporučujeme přejít na stránku „jak začít“ a následně vyplnit náš „poptávkový formulář“.