Audit, revize a servis systému – cesta ke správné funkčnosti

dohled

V případě polyfunkčních objektů, průmyslových areálů a velkých rodinných domů je doporučováno provést kompletní energetický audit. Při něm bude zjištěno, jak je využito stávajících zdrojů tepla (či chladu) a navržena optimalizace s doporučením na doplnění systému, případně změnu technologií. Tento audit je vhodné provést zejména v případě, že jsou stávající technologie již na hranici životnosti a provozovatel by se nevyhnul investici do jejich obnovy. Sice může být navrženo řešení, které je finančně náročnější na jednorázovou investici, ale není výjimkou, že úspora na provozu objektu pak dosahuje více než 50 %.

Standardní platnost revize elektrárny platí 4 – 5 let, pokud nebylo určeno jinak. Pro zaručení optimální funkčnosti elektrárny je třeba tyto revize obnovovat. Praxe je velmi jednoduchá, na místo vyjede servisní technik, který provede kontrolu a případný servis elektrárny. Výstupem práce je pak nová revizní zpráva. Součástí této revize může být i prohlídka panelů termovizní kamerou.

Pravidelný servis odborníkem na fotovoltaiku a elektrozařízení v době záruky i po záruce pak prodlouží životnost díla. Součástí servisní prohlídky může být také diskuze o využití přebytků elektrické energie a návrh dodatečných řešení, která zkrátí návratnost investice. Hlavní přínos je v prevenci vzniku závad, případně jejich včasné odstranění a finanční zefektivnění provozu.

ČÍSLA Z PRAXE

Fotovoltaická elektrárna z roku 2010.

NÁVRH ŘEŠENÍ: obnovení revize elektroinstalace, optická prohlídka elektrárny, fotodokumentace panelů a rozvaděče termokamerou, kontrola funkčnosti monitoringu a písemná zpráva, cena dle velikosti FVE, od 5 000 Kč (200 €)

 

V případě, že se rozhodnu pro servisní smlouvu, kdy chci mít jistotu, že elektrárna pojede stále a na případné poruchy se bude reagovat okamžitě, co bude její součástí?

V prvé řadě bude vaše elektrárna připojena na dohledové centrum. Pak se provádí sběr a archivace dat ze střídačů (aktuální výroba), meteorologických senzorů, zařízení vysokého i nízkého napětí a v případě, je elektrárna vybavena zabezpečovacím zařízením, je monitorován i tento systém. Současně je hlídán i stav přenosové sítě. Tím je zajištěn maximální výkon elektrárny jak na straně výrobny, tak se dají okamžitě řešit případné problémy, které by vznikly na straně přenosové soustavy distributora. V případě jakéhokoli problému je automaticky informován technik NWT. Servisní služba funguje v režimu 24/7.

Veškeré výše uvedené data jsou pak v graficky přehledné podobě zpřístupněny investorovi přes webový portál, který je optimalizovaný pro počítače i mobilní zařízení. Tento portál je tedy přístupný 24 hodin denně kdekoli, kde má investor přístup k internetu.

Jak dlouho trvá reakce v případě poruchy?

Samozřejmě záleží na typu a rozsahu poruchy a definici podmínek v servisní smlouvě. Servisní smlouvu je možné mít uzavřenu jen na „upozornění“, kdy je v případě poruchy informována odpovědná osoba investora. V případě, že se investor nechce poruchami fyzicky zabývat, zajistí servis výjezdní tým NWT. V praxi fungují opravy kritických poruch v časovém horizontu jednoho dne. To se může týkat výměny střídačů, pojistek apod. V případě rozsáhlejší poruchy, která vyžaduje složitější zásah, může být uvedení do 100% stavu o něco pomalejší. V takovém případě je však možné, aby výpadek elektrárny krylo pojištění. Takové poruchy jsou často způsobeny přírodními vlivy.

Provozuji velkou pozemní elektrárnu a součástí provozu je také starost o pozemek a technologii. Je možné, aby i tato část byla součástí servisní smlouvy?

Ano, samozřejmě. Součástí servisu může být pravidelná kontrola technologie přímo na místě v intervalech, které jsou v servisní smlouvě definovány. V takovém případě se pak provádí kontrola konstrukcí, panelů, kabelových tras a datových rozvodů. V případě potřeby je možné zahrnout do kontrol i sečení pozemku – NWT disponuje technikou pro údržbu a servis během všech ročních období. Součástí této servisní smlouvy pak také bývá pravidelná revizní kontrola dle platné legislativy.

Sekání trávy vyřeším sám, mám to jako pravidelnou relaxaci. Mnohem více mne zatěžuje vedení účetnictví a celý administrativní proces. Je možné zajistit tuto část provozu elektrárny?

Je to možné. Účetní oddělení NWT zajistí vedení účetnictví, zpracuje kompletní výkaznictví a reporty pro administrativní zajištění provozu elektrárny. Součástí servisní smlouvy je v takovém případě komunikace se všemi institucemi (ERÚ, energetika atd.), které mají s provozem elektrárny co do činění. Samozřejmě, že k výše uvedenému patří i fakturace vyrobené elektřiny, jak v případě přímého výkupu, tak pro provoz díla v rámci zeleného bonusu.

Je pro Vás servis či revize stávající instalace důležitá?

Pokud ano, doporučujeme vyplnit náš „poptávkový formulář“ a následně se Vám ozveme.