Fotovoltaické elektrárne – cesta k čistému prostrediu

fve

Hlavnou prednosťou tohto druhu elektrární je, že všetka elektrická energia pochádza zo slnečného žiarenia. K premene slnečného žiarenia na elektrickú energiu dochádza vo fotovoltaických paneloch, ktoré vyrába jednosmerný prúd. Ten môže byť následne v invertora premenený na striedavý ( 230/400V ).

Fotovoltaické elektrárne pracujú v súlade s prírodou. Mýtom je, že za svoju životnosť vyrobí menej energie, než je potrebné pre ich výstavbu. Opak je pravdou. Životnosť celého systému je pri využití kvalitných komponentov až 40 rokov. Ďalšou možnosťou je využiť fotovoltaiku v ostrovnom prevádzke pre napájanie chat, karavanov a ďalších objektov, kde nie je prípojka elektrickej energie.

ČÍSLA Z PRAXE:

Firma s NN prípojkou elektriny , ročný odber 500 MWh

NÁVRH RIEŠENIE: fotovoltaická elektráreň o výkone 100 kWp, ročná výroba 100 MWh. Investície cca 3 000 000 Sk (110 000 €), ročná úspora na neodobraný elektrine cca 400 000 – 500 000 Sk (14 000 – 17 000 €).

Akumulácia do batérií

Veľká časť súčasných fotovoltaických elektrární na rodinných domoch riešia problém ako zužitkovať denné prebytky vyrobenej energie. Riešenie spočíva v rozšírení existujúceho systému o staničné batérie, vďaka ktorým je možné cez deň vyrobenú a uloženú energiu si spotrebovať večer či za zlého počasia. Začlenením takéhoto systému sa môže rodinný dom stáť v ideálnych podmienkach takmer sebestačnou jednotkou bez závislosti na okolitej sieti.

Viac informácií o hybridných a ostrovných systémoch.

Fotovoltaické mikrosystémy – nielen na balkón

balkon

Súčasným trendom v oblasti úspory energií je pokrytie minimálnej spotreby v domácnostiach alebo bytoch, napríklad z obnoviteľného zdroja energie. V praxi to znamená inštaláciu niekoľkých fotovoltaických panelov na strechu alebo balkón a následné napojenie do rozvodov domu. Tento systém je možné použiť už od inštalácie jedného panelu o výkone 250 W a ročnej výrobe 250 kWh. Každý panel je vybavený samostatným mikrostřídačem. Prednosťou je veľmi jednoduchá montáž a možnosť zapojenia priamo do existujúcej zásuvky.

ČÍSLA Z PRAXE:

Byt alebo rodinný dom so spotrebou 3 MWh ročne.

NÁVRH ŘIEŠENIE: dva fotovoltaické panely s mikro striedačmi o špičkovom výkone 500 Wp, ročná výroba 500 kWh. Investícia cca 28 000 Sk (1 000 €), ročná úspora na neodobraté elektrine cca 2 500 – 3 000 Sk (100 – 120 €).

 

Prečo by sa ma mali týkať nejaké reinvestície? Životnosť panelov sa predsa uvádza 25 rokov a na to je aj záruka!

To je pravda, panely majú životnosť najmenej 25 rokov a na túto dobu aj výrobca uvádza garanciu výkonu. 25 rokov je však veľmi dlhá doba a je možné, že bude počas tejto doby potreba vymeniť napríklad striedače, poistky apod U striedačov sa priemerná životnosť uvádza okolo 15 rokov. Ak sa nič nepokazí, jedine dobre. Elektráreň je vhodné tiež doplniť zodpovedajúcim poistením.

Ďalšie investíciou sú pravidelné päťročné revízie, ktorým FVE podliehajú. Nová revízia je ale tiež v poriadku niekoľkých tisíc korún a môže ju urobiť akýkoľvek revízny technik pre elektrozariadení.

Na akú strechu je možné fotovoltaiku nainštalovať?

Inštalácia je možná na plochej i sedlovej strechy. Všeobecne platí, že inštalácia na sedlovej strechy je lacnejšie. Na plochej streche je naopak možné vždy zvoliť ideálny sklon panelov a odklon od juhu.
Na sedlovej strechy od cca 10 ° sklonu sa panely dávajú v rovnakom uhle, ako je samotná strecha. Cenu môže ovplyvniť typ krytiny.

U plochej strechy je nutné zistiť maximálne možné priťaženie nosnou konštrukciou pre panely. V prípade, že je nosnosť strechy nízka, je možné použiť konštrukciu na závitových tyčiach, ktoré sa kotvia do nosných konštrukcií budovy. Výhodnejšie variantom je použiť záťažovú konštrukciu bez vŕtania do strechy. Táto konštrukcia má hmotnosť od 15 do 60 kg na meter štvorcový. Väčšinou je teda dobré požiadať projektanta stavby o zhodnotení a prípadne statický výpočet.

Ako je to s orientáciou a sklonom panelov – strechu mám sedlovú, ale otočenú na východ a na západ.

Pri rodinných domoch so spotrebou elektrickej energie počas celého dňa, kde sa predpokladá, že sa väčšina energie z fotovoltaickej elektrárne spotrebuje priamo v objekte, je natočenie panelov na východ a západ paradoxne výhodnejšie, než natočenie iba na juh. Elektráreň síce v súčte vyrobí menej elektrickej energie (napríklad 900 kWh z jedného kWp ročne), ale vyrába skôr ráno a vypína sa neskôr večer. V súčasnej dobe je už drvivá väčšina elektrární zapojená na tri fázy, teda je aj vyrobená energia rovnomerne rozložená do celej elektroinštalácie rodinného domu. U elektrární, ktoré sú otočené na východ a západ je teda nižšia ročná výroba, ale vlastná spotreba je výrazne vyššia a teda aj ekonomika môže vyjsť lepšie.

Všeobecne platí, že pri odklone elektrárne od juhu 50 ° na východ alebo západ a sklonu panelov od 10 ° do 50 ° sa nemá zmysel odchýlkou zaoberať, straty sú v jednotkách percent. Pri väčšom odklonu od juhu alebo sklonu strechy potom možno straty veľmi dobre spočítať.

Ako dlho trvá samotná stavba a aké zásahy sa v rámci domu musí urobiť?

Samotná stavba trvá niekoľko dní. Zásahy v rámci domu sa snažíme minimalizovať a vždy prebiehajú po predchádzajúcej konzultácii s investorom. V prípade zapojenia do vlastnej spotreby je dobré, keď sú striedač a nový rozvádzač pre elektráreň umiestnené čo najbližšie k hlavnému alebo podružnému rozvádzači v rámci elektroinštalácie domu – kabeláž z elektrárne je potom zapojená práve do existujúceho rozvádzača.

Čo sa týka zásahu do strechy, tak samozrejme záleží na type krytiny a konštrukciu strechy. Najjednoduchšie je inštalácia u klasickej pálenej tašky. Tu nie je vôbec nutné do krytiny vŕtať. V prípade iného typu krytín, kde dôjde k jej prevŕtanie (plech, eternit a pod) sa záruka za dielo vzťahuje aj na to, aby do strechy nezatekalo.

Akej povolenia alebo dokumenty sú potrebné na prevádzku fotovoltaickej elektrárne?

Každý výrobca elektrickej energie sa stane samostatne zárobkovo činnou osobou. S tým súvisí nutnosť zahrnúť príjem z fotovoltaickej elektrárne (zo samotnej fakturácia smerom k distribútorovi) do daňového priznania. U malých FVE sa neplatí preddavky na zdravotné ani sociálne poistenie, daňové zaťaženie je úplne minimálny. V prípade, že je investorom fyzická osoba, ktorá nemala zriadenú živnosť (teda aj IČO) ho dostane pridelené od miestneho regulačného úradu pre energetiku.

Celý proces, ktorý súvisí s administratívou prevádzky elektrárne, zaistí NWT v súčinnosti s investorom. Investor je vykonaný a oboznámený so administratívnymi povinnosti a úskaliami, ktoré ho v súvislosti s prevádzkou elektrárne čakajú.

Je pre vás aj po prečítaní vyššie uvedeného fotovoltaika zaujímavou investíciou pre váš rodinný dom?

Ak áno, odporúčame prejsť na stránku “ako začať” a následne vyplniť náš “dopytový formulár“.

Ak máte záujem realizovať fotovoltaickú elektráreň na firme, viac informácií získate v sekcii podnikatelé a firmy.