Kto sme?

Ponúkame výstavbu fotovoltaických elektrární na kľúč. Sme špecialistami ako na veľké priemyselné inštalácie o veľkosti stoviek kilowatt až megawatt, tak na realizácia malých solárnych elektrární na strechách rodinných domov. Našim klientom poskytujeme profesionálne služby, záruky aj servis. Sme holding s několikamiliardovým obratom a viac ako 20 ročnou históriou, preto sa môžeme zaručiť za celú elektráreň po dobu piatich rokov. Preferujeme kompletnú dodávku na kľúč, vrátane montáže a vybavenia administratívy.

Fotovoltaika na streche či fasáde RD – nielen úspory, ale aj bezpečné uloženie finančných prostriedkov

O tom, či sa investície do FVE oplatí a ako správne postupovať pri jej výstavbe, sme sa rozprávali s pánom Jakubem Mráčkem, riaditeľom divízie Energo firmy NWT a.s. Celý rozhovor je k nahliadnutiu tu na infokanáluPrepis rozhovoru a aktuálne dianie na fotovoltaickom trh .

Hľadáte ďalšie informácie?

Kontaktujte nás na bezplatnej skovenskej infolinke 0800 555 560
Alternatívne vám odpovieme a pomôžeme na emailu: info@fotovoltaika.nwt.cz.

Na získanie aktuálnych informácií v oblasti úspory energií môžete využiť informačný  www.fotovoltaika.cz.