Audit, revízie a servis systému – cesta k správnej funkčnosti

dohled

V prípade polyfunkčných objektov, priemyselných areálov a veľkých rodinných domov je doporučované vykonať kompletnú energetický audit. Pri ňom bude zistené, ako je využité existujúcich zdrojov tepla (či chladu) a navrhnutá optimalizácia s odporúčaním na doplnenie systému, prípadne zmenu technológií. Tento audit je vhodné vykonať najmä v prípade, že sú existujúce technológie už na hranici životnosti a prevádzkovateľ by sa nevyhol investíciu do ich obnovy. Síce môže byť navrhnuté riešenie, ktoré je finančne náročnejšie na jednorazovú investíciu, ale nie je výnimkou, že úspora na prevádzke objektu potom dosahuje viac ako 50%.

Štandardné platnosť revízie elektrárne platí 4 – 5 rokov, pokiaľ nebolo určené inak. Pre zaručenie optimálnej funkčnosti elektrárne sa majú tieto revízie obnovovať. Prax je veľmi jednoduchá, na miesto vyjde servisný technik, ktorý vykoná kontrolu a prípadný servis elektrárne. Výstupom práce je potom nová revízna správa. Súčasťou tejto revízie môže byť aj prehliadka panelov termovíznou kamerou.

Pravidelný servis odborníkom na fotovoltaiku a elektrozariadenia v dobe záruky i po záruke potom predĺži životnosť diela. Súčasťou servisnej prehliadky môže byť tiež diskusia o využitie prebytkov elektrickej energie a návrh dodatočných riešenia, ktorá skráti návratnosť investície. Hlavný prínos je v prevencii vzniku závad, prípadne ich včasné odstránenie a finančné zefektívnenie prevádzky.

ČÍSLA Z PRAXE

Fotovoltaická elektrárna z roku 2010.

NÁVRH ŘIEŠENIE: obnovenie revízie elektroinštalácie, optická prehliadka elektrárne, fotodokumentácie panelov a rozvádzače termokamerou, kontrola funkčnosti monitoringu a písomná správa, cena podľa veľkosti FVE, od 200 €.

 

V prípade, že sa rozhodnem pre servisnú zmluvu, kedy chcem mať istotu, že elektráreň pôjde stále a na prípadné poruchy sa bude reagovať okamžite, čo bude jej súčasťou?

V prvom rade bude vaša elektráreň pripojená na dohľadové centrum. Potom sa vykonáva zber a archivácia dát zo striedačov (aktuálna výroba), meteorologických senzorov, zariadení vysokého aj nízkeho napätia a v prípade, je elektráreň vybavená zabezpečovacím zariadením, je monitorovaný aj tento systém. Súčasne je strážený aj stav prenosovej siete. Tým je zaistený maximálny výkon elektrárne ako na strane výrobne, tak sa dajú okamžite riešiť prípadné problémy, ktoré by vznikli na strane prenosovej sústavy distribútora. V prípade akéhokoľvek problému je automaticky informovaný technik NWT. Servisná služba funguje v režime 24/7.

Všetky vyššie uvedené dáta sú potom v graficky prehľadnej podobe sprístupnené investorovi cez webový portál, ktorý je optimalizovaný pre počítače aj mobilné zariadenia. Tento portál je teda prístupný 24 hodín denne kdekoľvek, kde má investor prístup k internetu.

Ako dlho trvá reakcie v prípade poruchy?

Samozrejme záleží na type a rozsahu poruchy a definíciu podmienok v servisnej zmluve. Servisnú zmluvu je možné mať uzatvorenú len na ” upozornenia “, kedy je v prípade poruchy informovaná zodpovedná osoba investora. V prípade, že sa investor nechce poruchami fyzicky zaoberať, zaistí servis výjazdové tím NWT. V praxi fungujú opravy kritických porúch v časovom horizonte jedného dňa. To sa môže týkať výmeny striedačov, poistiek apod V prípade rozsiahlejšej poruchy, ktorá vyžaduje zložitejší zásah, môže byť uvedenie do 100 % stavu o niečo pomalší. V takom prípade je však možné, aby výpadok elektrárne krylo poistenia. Takéto poruchy sú často spôsobené prírodnými vplyvmi.

Prevádzkujem veľkú pozemné elektráreň a súčasťou prevádzky je tiež starosť o pozemok a technológiu. Je možné, aby aj táto časť bola súčasťou servisnej zmluvy?

Áno, samozrejme. Súčasťou servisu môže byť pravidelná kontrola technológie priamo na mieste v intervaloch, ktoré sú v servisnej zmluve definované. V takom prípade sa potom vykonáva kontrola konštrukcií, panelov, káblových trás a dátových rozvodov. V prípade potreby je možné zahrnúť do kontroly aj kosenie pozemku – NWT disponuje technikou pre údržbu a servis počas všetkých ročných období. Súčasťou tejto servisnej zmluvy potom tiež býva pravidelná revízna kontrola podľa platnej legislatívy.

Kosenie trávy vyriešim sám, mám to ako pravidelnú relaxáciu. Oveľa viac ma zaťažuje vedenie účtovníctva a celý administratívny proces. Je možné zabezpečiť túto časť prevádzky elektrárne?

Je to možné. Účtovné oddelenie NWT zaistí vedenie účtovníctva, spracuje kompletnú výkazníctva a reporty pre administratívne zabezpečenie prevádzky elektrárne. Súčasťou servisnej zmluvy je v takom prípade komunikácie so všetkými inštitúciami (ÚRSO, energetika atď), ktoré majú s prevádzkou elektrárne čo do činenia. Samozrejme, že k vyššie uvedenému patrí aj fakturácia vyrobenej elektriny, ako v prípade priameho výkupu, tak pre prevádzku diela v rámci zeleného bonusu.

Je pre Vás servis či revízie existujúcej inštalácie dôležitá?

Ak áno, odporúčame vyplniť náš “dopytový formulár” a následne sa Vám ozveme.